Fönster

Sällsynta fönster i älghjorden uppstod
om några hamnade på efterkälken.
Ett plötsligt eldupphör i en skadad trupp.
Den tynande galoppen gick upp i rök.
Tystnaden lade sig platt i huset då.
Bäcken porlade åter i trädgården.

Gertrud lyssnade på bäcken som förut.
Den lilla sirande bäcken hade ju
låtit hela tiden men i hemlighet.
Som renaste kristall klingade den nu,
tålmodig, beslutsam, framhärdande, mjuk.
Hon hade saknat den, den var hennes vän.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s